Trang chủ Thời sự Bộ GDĐT lý giải về b.ài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm sau phúc khảo

Bộ GDĐT lý giải về b.ài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm sau phúc khảo

13 min read
Comments Off on Bộ GDĐT lý giải về b.ài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm sau phúc khảo
0
104

Theo ô.ng Sái Cô.ng Hồng – Phó C.ục tr.ưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), 58 b.ài thi trắc ngh.iệm tăng điểm sau chấm phúc khảo ở Tây Ninh được ph.át h.iện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đ.áp á.n.

TS Sái Cô.ng Hồng – Phó C.ục tr.ưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT.

Ông Sái Cô.ng Hồng – Phó C.ục tr.ưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) th.ô.ng tin về việc 58 b.ài thi trắc ngh.iệm điểm 0 được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh.

Theo ô.ng Hồng, trong quá trình đối soát dữ liệu điểm thi từ cá.c địa phương gửi về, Bộ GDĐT đã ph.át h.iện những bất thường về điểm thi của một số b.ài thi trắc ngh.iệm tại Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo Ban Chấm chi trắc ngh.iệm và Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh rà soát, b.áo c.áo Bộ GDĐT.

Căn cứ b.áo c.áo, Bộ GDĐT đã chỉ đạo Sở GDĐT Tây Ninh t.ổ ch.ức gặp gỡ 34 thí sinh và gia đình cá.c em ngay sau khi c.ô.ng b.ố kết quả thi để trao đổi, đ.ộng viên cá.c em.

Để đ.ảm b.ảo quyền lợi của thí sinh và th.ực h.iện đúng quy chế thi, Bộ GDĐT đã y.êu c.ầu đưa những b.ài thi này vào diện chấm phúc khảo và y.êu c.ầu cập nhật, c.ô.ng b.ố kết quả phúc khảo để thí sinh kịp thời sử d.ụng trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Nhiều b.ài thi thay đổi điểm sau chấm phúc khảo ở Tây Ninh.

Theo b.áo c.áo của Ban Phúc khảo b.ài thi trắc ngh.iệm Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh, việc chấm phúc khảo đã được th.ực h.iện theo đúng quy trình phúc khảo của Bộ GDĐT: Ban Phúc khảo đã rút b.ài thi của thí sinh, đối chiếu với biên bản thu b.ài thi, sơ đồ phát đề thi và dữ liệu ảnh quét của thí sinh để k.iểm tr.a tính chính x.á.c, x.á.c định rõ ng.uyên nh.ân r.ồi tiến hành chấm phúc khảo.

Sau khi chấm phúc khảo, 58 b.ài thi trắc ngh.iệm của 34 thí sinh thuộc Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh đã được tr.ả v.ề kết quả thực.

Ng.uyên nh.ân của việc 58 b.ài thi trắc ngh.iệm b.ị điểm 0 được ph.át h.iện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đ.áp á.n.

Ông Sái Cô.ng Hồng cũng cho biết, việc 58 b.ài thi trắc ngh.iệm của 34 thí sinh b.ị điểm 0 là hiện tượng cá biệt, chỉ x.ảy r.a ở Hội đồng thi Sở GĐĐT tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, như Lao Động đã th.ô.ng tin, Sở GDĐT Tây Ninh c.ô.ng b.ố kết quả chấm phúc khảo, thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, 95 b.ài thi thay đổi điểm sau phúc khảo.

Trong đó có 58 b.ài thi trắc ngh.iệm b.ị điểm 0 và đã được tăng điểm sau khi phúc khảo. Nhiều b.ài từ 0 điểm tăng lên 4, lên 5, lên 6. Cá biệt, có b.ài tăng từ 0 lên 8.75 điểm.

Theo Sở GDĐT Tây Ninh, sự việc trên là do lỗi khi chấm trắc ngh.iệm của trường đại học. Trước đó, trong quá trình quét b.ài, máy chấm kh.ô.ng nh.ận d.ạng nhiều b.ài thi. Đơn vị chấm đã kh.ô.ng sửa lỗi cho thí sinh, nên cá.c b.ài thi này đều b.ị 0 điểm.

Theo quy chế thi THPT quốc gia năm 2019, việc sửa lỗi b.ài thi trắc ngh.iệm là một trong những bước cần th.ực h.iện trong quy trình chấm thi.

Theo đó, khi chuyển file ảnh thành file dữ liệu để chấm, thì phần mềm sẽ ph.át h.iện những lỗi kh.ô.ng rõ ràng trong việc tô đ.áp á.n của thí sinh.

Vì thế, sau khi phần mềm c.ảnh b.áo thì cá.c b.ài thi này sẽ được lấy ra quét l.ại hoặc k.iểm tr.a để sửa lỗi, nhằm mục đích b.ài thi được nh.ận d.ạng để chuyển thành file dữ liệu chấm. Cá.c lỗi thường x.ảy r.a là do ô nh.ận d.ạng b.ị mờ, giấy thi b.ị c.ong mép, cá.c thí sinh tô mờ hoặc tô l.ại nhưng ô tô l.ại và ô xóa đi nhìn kh.ô.ng rõ, giấy thi b.ị lệch khi đ.ưa v.ào máy quét.

Việc sửa lỗi này nhằm đ.ảm b.ảo quyền lợi của thí sinh. Toàn bộ cá.c bước sửa lỗi này đều phải được lập biên bản, b.áo c.áo về Bộ GDĐT.

Nếu đ.ơn v.ị chấm trắc ngh.iệm nào bỏ qua khâu này, thí sinh có thể sẽ b.ị thiệt thòi.

Theo Lao đ.ộng

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!

Chị Thảo, ng.ười đang n.ổi như cồn trên m.ạng x.ã h.ội khi khoe trên facebook mỗi năm chị …