Trang chủ Thời sự C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!

C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!

11 min read
Comments Off on C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!
0
579

Chị Thảo, ng.ười đang n.ổi như cồn trên m.ạng x.ã h.ội khi khoe trên facebook mỗi năm chị đ.ốt hết 20 tỉ của Bố, tức ô.ng Nguyễn Mạnh Th.ắng – B.í th.ư Đ.ảng ủy, chủ tich HĐQT Sô.ng Đà 7, đã 5 lần chị báo b.ố làm gỏi nhẹ nhàng 100 tỉ, ngọt như mía đường.

Tuy nhiên, ô.ng Th.ắng kh.ô.ng hề trá.ch m.ắng mà chỉ nói: “Của c.on cả thôi. Lấy b.ao nhiêu thì lấy. Mở gì thì mở”. Cũng trên trang c.á nh.ân, Thảo thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước, mới đây nhất còn sắm sửa xe Lexus đắt tiền. Mặc dù rất thích kinh doanh nhưng đa số b.à Thảo đều thất bại. Dẫy vậy, ô.ng Th.ắng vẫn kh.ô.ng t.iếc tiền đ.ầu tư cho c.on chỉ vì “mong c.on gái trưởng thành hơn”.

Sau khi status này được l.an tr.uyền rộng rãi trên m.ạng. Nhiều ng.ười chia sẻ l.ại ảnh chụp màn hình và th.ể h.iện b.ức x.úc trước th.ô.ng tin mỗi năm c.on gái sếp tiêu xài hàng chục tỷ đồng …

Trả lời với báo chí, ô.ng Nguyễn Mạnh Th.ắng cho biết do c.on ô.ng “tr.ẻ c.on, hồ đồ, đồng bóng” và thích tôn vinh bản thân nên khoe kh.oang chứ chẳng có gì, vì thân ô.ng còn lo cho ô.ng chưa xong thì c.ướp đâu 20 tỷ cho c.on?

Mặc dù giải thích như vậy, nhưng cư dân m.ạng vẫn lục l.ại FB c.on gái ô.ng và chụp l.ại ảnh những xe hơi cao cấp mắc tiền trong bộ sưu tập của c.ô c.on gái r.ượu ô.ng Th.ắng đã đăng tải trước đó.

Sau khi th.ô.ng tin này l.an tr.uyền với t.ốc độ ch.óng mặt, c.ô Thảo đã kh.óa FB – Thảo Th.ắng.

Cơ mà, tiền của gia đình chị, tiêu sao là việc của chị, đống tiền đó gia đình kiếm được hay ở đâu tôi kh.ô.ng có th.ẩm qu.yền để thẩm tra kê kh.ai. Nhưng xin chúc mừng gia đình đồng chí Th.ắng, quý lắm mới đẻ được đứa c.on gái vàng như vậy, trong ngành, x.inh đ.ẹp, th.ô.ng minh, biết tiêu tiền, biết khoe của, l.ại còn giỏi chơi facebook.

Tôi chỉ m.uốn đề cập 1 tí về c.ô.ng ty Sô.ng Đà 7 của ô.ng Th.ắng. Thá.ng 4/2018, báo chí đưa tin, Sô.ng Đà 7 rời sàn do thua lỗ liên tiếp nhiều năm. Trong 3 năm liên tiếp từ năm 2015-2017, c.ô.ng ty ô.ng Th.ắng đã b.ị lỗ tổng cộng 243,5 tỉ đồng. Kết quả là, c.ổ phiếu Sô.ng Đà 7 (SD7) đã b.ị h.ủy niêm yết th.eo qu.y đ.ịnh.

Sở giao dịch chứng khoá.n Hà Nội đã y.êu c.ầu c.ô.ng ty Sô.ng Đà 7 viết b.áo c.áo tài chính kiểm toá.n để giải trình, và rất đ.á.ng mừng, sau khi c.ô.ng b.ố b.áo c.áo tài chính tự lập với lợi nhuận sau thuế, Sô.ng Đà 7 lời vỏn vẹn 37 triệu VNĐ. Mặc dù c.ô.ng ty của b.ố làm ăn thua lỗ, nhưng c.on gái khoe được ch.a cung phụng tiền tỉ để có cuộc sống xa hoa.

Kh.ô.ng chỉ vậy, cư dân m.ạng còn nhắc l.ại v.ụ việc c.ô Thảo đã gi.ải c.ứu b.ố t.ối 18/10/2018, khi ô.ng Nguyễn Mạnh Th.ắng đi xe Lexus 570, v.a ch.ạm giao th.ô.ng, x.ô x.át với một th.anh n.iên đi xe SH. Ông Th.ắng gọi ng.ười nhà và c.on gái đến, đ.á.nh th.anh n.iên này, sau đó còn b.ắt qu.ỳ x.uống x.in l.ỗi.

Nói về chuyện c.on cái cá.c sếp tiêu xài hoang phí thật ra kh.ô.ng phải là điều gì mới, nhưng hiếm có ng.ười nào ‘kh.ô.ng đ.á.nh mà kh.ai’ như trường hợp c.ô Thảo. Dẫu sao cũng phải cảm ơn c.ô Thảo vì nhờ có dòng trạng thái đó mà nhiều ng.ười mới biết rõ hơn: “Thật ra nó còn nhiều hơn vậy n.ữa mà nhiều khi m.ình đâu biết được. Chứ một năm nhà nước m.ình lỗ mấy ngàn tỷ thì 20 tỷ này nhằm nhò gì.”

Nguồn Internet

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Kh.ởi t.ố b.à Nguyễn Bích Quy, ng.ười đưa đón h.ọc s.inh trường Gateway

Bà Nguyễn Bích Quy, ng.ười đưa đón h.ọc s.inh trường Gateway, b.ị CA quận Cầu Giấy (Hà Nội…