Trang chủ Giáo dục Đau, nhưng kh.ông thể kh.ông làm

Đau, nhưng kh.ông thể kh.ông làm

13 min read
Comments Off on Đau, nhưng kh.ông thể kh.ông làm
0
172

Ảnh internet

Ảnh internet

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó chỉ rõ cá.c v.i ph.ạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La liên quan đến c.ông tá.c t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Kết luận này thêm một lần nữa khẳng định trá.ch nhiệm của người đứng đầu cá.c địa phương trong Kỳ thi THPT quốc gia, để họ càng thêm cẩn trọng, sát sao hơn cho kỳ thi sắp diễn ra cuối tháng 6 tới. 

Tại kỳ họp 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chấp hành kh.ông ngh.iêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, kiểm tra, giá.m s.át, để xảy ra một số v.i ph.ạm, khuyết điểm trong c.ông tá.c cán bộ, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, nhất là c.ông tá.c t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT và đồng chí Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi THPT chịu trá.ch nhiệm chính về những v.i ph.ạm trong c.ông tá.c t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, gây h.ậu qu.ả rất ngh.iêm trọng, ảnh hưởng x.ấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục, gây b.ức x.úc trong xã hội, để nhiều cán bộ, Đảng viên liên quan bị x.ử l.ý h.ình s.ự…

Liên quan đến cá.c v.i ph.ạm, khuyết điểm của UBND tỉnh và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đều chịu trá.ch nhiệm người đứng đầu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Đức; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và đồng chí Hoàng Văn Chất kiểm điểm, rút kinh ngh.iệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Một lần nữa, những sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 lại chạm đến câu chuyện trá.ch nhiệm người đứng đầu cá.c địa phương. Cấp dưới là l.ãnh đ.ạo, chuyên viên Sở GD&ĐT sai phạm, chịu trá.ch nhiệm trước pháp luật, kh.ông có nghĩa là người đứng đầu địa phương, chịu trá.ch nhiệm của Chủ tịch Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, trá.ch nhiệm tuyển dụng, bổ nhiệm, điều đ.ộng, sử dụng cán bộ GD lại vô can.

Nếu ngay từ đầu l.ãnh đ.ạo địa phương thẳng th.ắn nhận trá.ch nhiệm, bày tỏ lòng thực tâm qu.yết l.iệt giải quyết vụ việc thay vì giấu nhẹm, trốn tránh, có lẽ ngành GD đã kh.ông r.ơi vào khủng hoảng mất niềm tin, gây b.ức x.úc trong xã hội, người dân nhìn nhận rõ vai trò của từng t.ổ ch.ức, cá nhân trong việc phối hợp với Bộ GD&ĐT t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT quốc gia để có những đ.ánh giá khá.ch quan, đúng đắn về vụ việc.

Vụ việc sẽ kh.ông dừng ở việc x.ử l.ý, kỷ luật cán bộ ở tỉnh Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cá.c tỉnh Hà Giang, Hòa Bình khẩn trương tiến hành kiểm tra, kiểm điểm, x.ử l.ý đối với cá.c t.ập th.ể, cá nhân v.i ph.ạm trong c.ông tá.c t.ổ ch.ức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngành GD, cá.c tỉnh sẽ thêm một lần đau, nhưng đây là việc kh.ông thể kh.ông làm. Còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia 2019, hơn bao giờ hết, xã hội cần có sự “bạch hóa” về vai trò, nhiệm vụ của từng khâu trong kỳ thi, để mỗi người khi nhận nhiệm vụ thấm nhuần vị trí, cẩn trọng trong việc làm của mình, tránh tư duy kiểu đ.ánh trống ghi tên, vui vẻ thì nhận c.ông, xảy ra sai sót thì lại ngồi im trốn tránh như thời gian vừa qua.

Theo Giaoducthoidai.vn

Load More In Giáo dục
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!

Chị Thảo, ng.ười đang n.ổi như cồn trên m.ạng x.ã h.ội khi khoe trên facebook mỗi năm chị …