Trang chủ Thời sự Hằng năm, Formosa thải ra môi trường hơn 3 tỷ kg chất thải rắn

Hằng năm, Formosa thải ra môi trường hơn 3 tỷ kg chất thải rắn

9 min read
Comments Off on Hằng năm, Formosa thải ra môi trường hơn 3 tỷ kg chất thải rắn
0
107

Với tình hình về chất thải hiện nay của Formosa, CA tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ Tài nguyên – môi trường và cá.c cơ quan liên quan kiểm tra, giá.m s.át việc x.ử l.ý.

Theo c.ông văn kiến nghị của CA tỉnh Hà Tĩnh, quá trình hoạt đ.ộng của dự án Formosa phát sinh rất nhiều loại chất thải, được phân thành 14 nhóm và 64 danh mục với hàng nghìn tên chất thải.

Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh hằng năm là 3.360.500 tấn. Trong đó, cá.c loại bùn thải, xỉ thép phát sinh và tồn kho với khối lượng rất lớn…

phân định cá.c loại bùn bụi đều do Formosa thuê cá.c đơn vị tư nhân (được Bộ TN-MT cấp phép) để phân tích cá.c chỉ tiêu về môi trường.Cá.c cơ quan chức năng kh.ông lấy mẫu đối chứng để kiểm tra tính chính x.á.c trong kết quả phân tích, do đó việc phân định chất thải rất khó mang tính khá.ch quan, chính x.á.c…

Cá.c kết quả phân tích vượt ngưỡng, Formosa kh.ông cung cấp cho cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý.CA tỉnh Hà Tĩnh còn chỉ rõ cá.c loại bùn của Formosa là chất thải phát sinh từ hoạt đ.ộng sản xuất nên kh.ông thể dùng từ “bùn quặng”, “bùn khoáng”… dẫn đến sai lệch b.ản ch.ất của chất thải.

Theo phương án tái chế chất thải rắn, bùn lò cao, lò chuyển chứa nhiều kẽm (Zn) nên kh.ông thể tái sử dụng trực tiếp. Formosa dự kiến đầu tư lò đáy quay RHF dùng để x.ử l.ý tá.ch kẽm ở trong bùn để tái sử dụng cá.c thành phần có ích.Tuy nhiên, hiệu quả c.ông nghệ này chỉ đạt từ 30 – 70%, phần còn lại có thể sẽ chuyển giao cho cá.c nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Formosa kh.ông đ.ánh giá cá.c thành phần nguy h.ại khá.c, điển hình như chì (Pb) trong bùn, nếu tái sử dụng hoặc chuyển giao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường…

Chất thải rắn của nhà máy Formosa Hà Tĩnh – Ảnh: THẮNG DINH

CA Hà Tĩnh đề nghị Bộ TN-MT, cá.c bộ ngành chức năng tăng cường c.ông tá.c kiểm tra, giá.m s.át, hướng dẫn và yêu cầu Formosa phân loại x.ử l.ý cá.c loại chất thải theo đúng nội dung cam kết trong báo cáo ĐTM và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường…Ông Dương Tất Th.ắng – phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh này chủ trì phối hợp với một số cơ quan chức năng kiểm tra cụ thể, làm rõ cá.c ý kiến của CA tỉnh nêu.

Tổ c.ông tá.c dưới sự chủ trì của Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cá.c bên liên quan đã yêu cầu Formosa giải trình liên quan đến vấn đề x.ử l.ý chất thải.(Theo Tuổi Trẻ)

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

N.ữ s.inh 21 t.uổi x.inh đ.ẹp m.ất t.ích b.í ẩ.n khi đi v.ệ s.inh ở sân b.ay Nội Bài

Sau khi đưa điện thoại di đ.ộng cho em trai cầm hộ r.ồi nói đi v.ệ s.inh, n.ữ s.inh viên m…