Trang chủ Thời sự “Nghĩa v.ụ qu.ân s.ự là vinh quang sao nhiều con cháu cá.n bộ kh.ông nhận, kh.ông cho con đi lính?”

“Nghĩa v.ụ qu.ân s.ự là vinh quang sao nhiều con cháu cá.n bộ kh.ông nhận, kh.ông cho con đi lính?”

18 min read
Comments Off on “Nghĩa v.ụ qu.ân s.ự là vinh quang sao nhiều con cháu cá.n bộ kh.ông nhận, kh.ông cho con đi lính?”
0
95

Có ý kiến Đại biểu Quốc hội cho rằng đ.ối t.ượng nhập ngũ vẫn chủ yếu là con em nông dân, đồng bào dân tộc.

Kh.ông ta’n th.à.n.h đóng tiền thay thế nghĩa v.ụ qu.ân s.ự

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa v.ụ qu.ân s.ự (sửa đổi) trước Quốc hội chiều 21/5, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, có một số ý kiến đ.ề ngh.ị bổ sung h.ì.n.h thức được c.ông nhận như th.ực h.iện NVQS tại ngũ (lao đ.ộng c.ông ích hoặc đóng một khoản tiền vào quỹ quốc phòng).

Tuy nhiên, Ủy ban Thường v.ụ Quốc hội cho rằng NVQS là nghĩa v.ụ vẻ vang của c.ông dân đã được quy định trong Hiến pha’p năm 2013 nên việc quy định nghĩa v.ụ dân sự thay thế như nghĩa v.ụ đóng tiền hoặc nghĩa v.ụ lao đ.ộng c.ông ích là kh.ông có cơ sở ch.ính tr.ị, pha’p lý và thực tiễn, đồng thời làm m.ất ý nghĩa thiêng liêng của NVQS. Do đó, đ.ề ngh.ị Quốc hội kh.ông bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.

Về đ.ối t.ượng được miễn đăng ký nghĩa v.ụ qu.ân s.ự, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý, bổ sung c.ông nhân viên quốc phòng, c.ông dân đang phục v.ụ trong CA nhân dân, đang làm c.ông tá.c cơ yếu.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng cần có chính sá.ch hấp dẫn thanh niên th.ực h.iện NVQS

Liên quan đ.ối t.ượng được gọi nhập ngũ, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) băn khoăn: Nói NVQS là vinh quang, nhưng đ.ối t.ượng nhập ngũ chủ yếu vẫn là con em nông dân, đồng bào dân tộc.

Tại sao vẫn còn nhiều con em nhà giàu, con em ca’n bộ kh.ông “nhận”? Ngoài ra, 10 ng.ười thì chỉ gọi nhập ngũ vài ng.ười, những ng.ười còn lại kh.ông làm gì hết là chưa c.ông bằng. Do đó phải có nghĩa v.ụ gì đó đóng góp, như thế mới vinh quang!

Đại biểu cũng nêu thực trạng: “Vào CA thì làm đơn, xe’t duyệt tranh nhau, còn đi nghĩa v.ụ qu.ân s.ự là nghĩa v.ụ bă’t b.uộc”, và cho rằng hiện chưa có có chính sá.ch thực sự thu hút những ng.ười kh.ông có cơ hội tham gia nghĩa v.ụ vinh quang này. Theo đó, chính sá.ch với quân nhân phải hấp dẫn thanh niên như ng.ười có bằng đại học khi th.ực h.iện xong nghĩa v.ụ được tuyển thẳng vào ngành nào đó.

Đại biểu Nguyễn Hoài Phương (Tây Ninh) cũng cho rằng ở đâu vẫn còn nhiều dư luận về vấn đề tiêu cực để tra’nh kh.ông th.ực h.iện Luật Nghĩa v.ụ qu.ân s.ự. Do đó, Điều 42 dự thảo luật cần bổ sung theo hướng: Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được c.ông khai tại tr.ụ s.ở UBND cấp xã, tr.ụ s.ở c.ơ qu.an, t.ổ ch.ức nơi c.ông dân c.ông tá.c.

Trên quan điểm tạo điều kiện thuận lợi t.ối đa cho c.ông dân, ĐB Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) nhận xe’t, quy định về đăng ký nghĩa v.ụ qu.ân s.ự vẫn chưa thực sự tạo thuận lợi cho ng.ười dân.

Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) dẫn thực tế nhiều ở vùng nông th.ôn hiện nay thanh niên ăn Tết xong là đi làm ăn xa, nếu quy định như dự thảo thì tha’ng 4 họ lại phải về quê đăng ký NVQS.

“Như thế chỉ thuận cho c.ơ qu.an tuyển quân mà chưa thuận cho c.ông dân. Nên quy định thời hạn đăng ký NVQS sớm hơn, ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đa’n. Hoặc khi c.ông dân đến đăng ký tạm vắng ở địa phương với c.ơ qu.an CA thì c.ơ qu.an CA cần chuyển luôn th.ông tin đó cho c.ơ qu.an qu.ân s.ự mà kh.ông đòi hỏi c.ông dân đến đăng ký với c.ơ qu.an qu.ân s.ự nữa”, đại biểu đ.ề ngh.ị.

Thống nhất thời hạn phục v.ụ tại ngũ

Thời hạn phục v.ụ tại ngũ của hạ s.ĩ qu.an, binh sĩ là vấn đề còn có rất nhiều loại ý kiến khá.c nhau. UBTVQH nhất trí với dự thảo Luật Chính phủ trình quy định thống nhất thời hạn phục v.ụ tại ngũ trong thời bình là 24 tha’ng để bảo đảm sự bình đẳng về nghĩa v.ụ của c.ông dân theo quy định của Hiến pha’p.

ĐB Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) đồng tình với quan điểm trên và cho rằng nếu quy định thời hạn phục v.ụ tại ngũ như Luật NVQS hiện h.à.n.h thì kh.ông bảo đảm thời gian huấn luyện, đ.áp ứng y.êu c.ầu sẵn sàng chiê’n đấu. Nếu quy định khá.c nhau giữa cá.c đ.ối t.ượng sẽ kh.ông bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa v.ụ của c.ông dân theo quy định của Hiến pha’p.

Về ý kiến đ.ề ngh.ị quy định NVQS phổ th.ông, theo đó mọi c.ông dân phải th.ực h.iện NVQS thời hạn từ 6 đến 12 tha’ng; đồng thời xây dựng đội ngũ quân thường trực tinh nhuệ với thời hạn từ 3 – 5 năm, UBTVQH thấy rằng, việc quy định tất cả c.ông dân trong độ t.uổi sẵn sàng nhập ngũ phải th.ực h.iện NVQS tại ngũ với thời hạn từ 6 đến 12 tha’ng là kh.ông phù hợp với khả năng bảo đảm của nhà nước.

Thực tế số ng.ười gọi nhập ngũ hàng năm hiện nay chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số c.ông dân trong độ t.uổi gọi nhập ngũ (khoảng 6%). Bên cạnh đó, việc phân biệt hai đ.ối t.ượng th.ực h.iện NVQS tại ngũ với hai thời hạn khá.c nhau là kh.ông bảo đảm c.ông bằng xã hội. Mặt khá.c, nếu quy định có một loại đ.ối t.ượng phục v.ụ từ 3 – 5 năm thì chưa xa’c định được chế độ phục v.ụ của họ là nghĩa v.ụ hay hợp đồng. Do đó, đ.ề ngh.ị Quốc hội kh.ông bổ sung quy định này trong Luật.

Ngoài ra, nhiều ý kiến pha’t biểu cũng cơ bản đồng tình với quy định độ t.uổi gọi nhập ngũ trong thời bình là từ 18 đến 27 t.uổi./.

Theo VOV

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

N.ữ s.inh 21 t.uổi x.inh đ.ẹp m.ất t.ích b.í ẩ.n khi đi v.ệ s.inh ở sân b.ay Nội Bài

Sau khi đưa điện thoại di đ.ộng cho em trai cầm hộ r.ồi nói đi v.ệ s.inh, n.ữ s.inh viên m…