Trang chủ Thời sự Nhiều tài sản th.am nh.ũng bị bán giá thấp hơn thị trường

Nhiều tài sản th.am nh.ũng bị bán giá thấp hơn thị trường

14 min read
0
0
74

Kết quả kiểm tra cá.c cơ quan thi hành án cho thấy, quá trình thu hồi tài sản th.am nh.ũng, nhiều tài sản có giá trị lớn được thẩm định, bán đấu giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Trưởng đoàn c.ông tá.c số 3 của Ban chỉ đạo /// Ảnh Ngọc Th.ắng

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Trưởng đoàn c.ông tá.c số 3 của Ban chỉ đạo. ẢNH NGỌC THẮNG

Có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm nhưng kh.ông kiểm tra

Chiều 15.5, đoàn c.ông tá.c số 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống th.am nh.ũng (Ban chỉ đạo) do Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã t.ổ ch.ức hội nghị c.ông bố kết quả kiểm tra c.ông tá.c thu hồi tài sản bị ch.iếm đ.oạt, thất th.oát trong cá.c v.ụ á.n h.ình s.ự về th.am nh.ũng, kinh tế tại Bộ Tư pháp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2013 đến tháng 9.2018, cơ quan thi hành án dân sự cá.c cấp đã nhận 4.249 quyết định, bản án h.ình s.ự về th.am nh.ũng, kinh tế, với tổng số tiền phải thi hành trên 58.896 tỉ đồng; đã ban hành 5.967 quyết định thi hành án (5.967 việc), với số tiền phải thi hành 47.227 tỉ đồng.

Đến nay, đã thi hành xong 4.747 việc (đạt 79,55%), thu hồi 15.727,39 tỉ đồng (đạt 33,3%).Cá.c cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý 26 vụ việc khiếu nại, 3 vụ việc t.ố c.áo về cá.c h.ành v.i của chấp h.ành v.iên liên quan đến việc th.ông báo thi hành án, kê biên, x.ử l.ý tài sản của người thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản trong cá.c v.ụ á.n h.ình s.ự về th.am nh.ũng, kinh tế.

Kết quả, đã giải quyết xong 22/26 vụ việc khiếu nại, 1/3 vụ việc t.ố c.áo, cá.c vụ việc còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã t.ổ ch.ức trên 150 đoàn kiểm tra chuyên đề, toàn diện, đột xuất, liên ngành để kiểm tra c.ông tá.c thi hành án dân sự, trong đó có c.ông tá.c thu hồi tài sản bị thất th.oát, ch.iếm đ.oạt.

Tuy nhiên, đoàn c.ông tá.c của Ban chỉ đạo cũng đ.ánh giá, trong quá trình thực hiện thu hồi tài sản bị ch.iếm đ.oạt, thất th.oát trong cá.c v.ụ á.n h.ình s.ự về th.am nh.ũng, kinh tế, còn để xảy ra tình trạng nhiều tài sản có giá trị lớn được thẩm định, bán đấu giá thấp hơn giá thị trường rất lớn; có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm kh.ông được kiểm tra, giá.m s.át và x.ử l.ý kịp thời.

Bên cạnh đó, cá.c v.ụ á.n còn để tồn đọng, k.éo dài từ trước năm 2013 đến nay chưa x.ử l.ý dứt điểm.

Việc t.ổ ch.ức thi hành án còn nhiều bất cập, nhất là việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có nhiều v.i ph.ạm, nhưng chậm được phát hiện x.ử l.ý hoặc kiến nghị x.ử l.ý…

Kiểm tra cá.c tài sản đấu giá từ 500 triệu trở lên

Từ đó, đoàn c.ông tá.c kiến nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại hạn chế do đoàn c.ông tá.c đã chỉ ra.

Đồng thời, cần tiếp tục chỉ đạo x.ử l.ý dứt điểm việc thu hồi tài sản bị ch.iếm đ.oạt, thất th.oát trong cá.c v.ụ á.n h.ình s.ự về th.am nh.ũng, kinh tế còn tồn đọng, k.éo dài nhiều năm, nhất là cá.c vụ tồn đọng từ trước năm 2013; làm rõ trá.ch nhiệm của t.ổ ch.ức, cá nhân liên quan trọng việc chậm thi hành một số bản án, quyết định có điều kiện thi hành.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp kiểm tra việc t.ổ ch.ức bán đấu giá nhiều tài sản thấp hơn giá thị trường, có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm pháp luật, để x.ử l.ý ngh.iêm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra cá.c tài sản bán đấu giá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên để chấn chỉnh cá.c v.i ph.ạm và x.ử l.ý, kiến nghị x.ử l.ý ngh.iêm cá.c t.ổ ch.ức, cá nhân có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm pháp luật, báo cáo Ban chỉ đạo trong quý 4/2019.

Đoàn c.ông tá.c cũng kiến nghị Ban chỉ đạo giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ CA, Viện Kiểm s.át nh.ân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành cơ chế phối hợp trong truy nguyên, truy tìm tài sản của đ.ối t.ượng ph.ạm t.ội để kê biên, phong tỏa, t.ạm gi.ữ phục vụ việc thu hồi tài sản bị ch.iếm đ.oạt, thất th.oát trong cá.c v.ụ á.n h.ình s.ự về th.am nh.ũng, kinh tế… nhằm x.ử l.ý triệt để, thu hồi tối đa tài sản c.ông bị thất th.oát, ch.iếm đ.oạt.

Theo Thanh Niên

Load More In Thời sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn quan tâm

Chở b.ệnh nh.ân đi c.ấp c.ứu, tài xế tranh thủ… đưa xe vào đăng kiểm!

Chiều 19-7, bá.c sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết đã y.ê…