Trang chủ Thời sự Sở Giao th.ô.ng Hà Nội nói gì về thanh tra nh.ận tiền bảo kê xe tải?

Sở Giao th.ô.ng Hà Nội nói gì về thanh tra nh.ận tiền bảo kê xe tải?

13 min read
Comments Off on Sở Giao th.ô.ng Hà Nội nói gì về thanh tra nh.ận tiền bảo kê xe tải?
0
69

Sở Giao th.ô.ng Hà Nội nói gì về thanh tra nh.ận tiền bảo kê xe tải?

TTGT x.ử l.ý xe quá tải trên đường. Ảnh A.T

Liên quan đến v.ụ thanh tra giao th.ô.ng (TTGT) b.ị C.ảnh s.át h.ình s.ự (PC02), CA Hà Nội vừa đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố về nh.ận tiền bảo kê xe tải, chiều 12/8, l.ãnh đ.ạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngoài x.ử l.ý c.á nh.ân có l.iên qu.an, hiện hầu hết chỉ huy của cá.c cá.n bộ có v.i ph.ạm đã được điều chuyển c.ô.ng tá.c.

Chiều 12/8, cho ý kiến về việc PC02, CA Hà Nội vừa hoàn tất k.ết l.uận đ.iều tr.a và đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố 3 cá.n bộ TTGT do đ.ơn v.ị m.ình làm chủ quản với t.ội “đưa, nh.ận h.ối l.ộ” l.iên qu.an đến bảo kê xe tải bằng việc làm và dá.n logo nh.ận d.ạng, l.ãnh đ.ạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, th.eo qu.y đ.ịnh và nội quy c.ô.ng chức, cá.n bộ, tất cả ng.ười lao đ.ộng v.i ph.ạm, dính dá.ng đến ph.áp l.uật đều b.ị x.em x.ét để x.ử l.ý ngh.iêm.

Cá.c cá.n bộ thanh tra vừa b.ị c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a thành phố có kết luật đ.iều tr.a và đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố, cùng với việc đã b.ị đình chỉ c.ô.ng tá.c, ch.ấm d.ứt hợp đồng lao đ.ộng (với trường hợp là ký hợp đồng) sắp tới khi được c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a th.ô.ng báo rõ bằng văn bản, Sở GTVT Hà Nội sẽ lập hội đồng k.ỷ l.uật để x.em x.ét trá.ch nhiệm, x.ử l.ý những c.á nh.ân, t.ập th.ể có l.iên qu.an.

Trả lời PV Tiền Phong về một số vấn đề dư luận đang quan tâm, trong đó có việc ngoài x.ử l.ý c.á nh.ân có quan, những chỉ huy, Ban l.ãnh đ.ạo đ.ơn v.ị x.ảy r.a v.ụ việc kh.ô.ng thể vô can, thậm chí dư luận còn đặt câu hỏi, việc v.i ph.ạm có t.ổ ch.ức và thời gian lâu dài như vậy kh.ô.ng thể t.ập th.ể cá.c đội địa b.àn kh.ô.ng biết? l.ãnh đ.ạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, cùng với việc đình chỉ, ch.ấm d.ứt hợt đồng với những ng.ười có l.iên qu.an, Sở GTVT sẽ lập hội đồng k.ỷ l.uật để x.em x.ét trá.ch nhiệm, x.ử l.ý những c.á nh.ân, t.ập th.ể có l.iên qu.an.

Riêng l.ãnh đ.ạo 2 trong 3 đội có cá.n bộ v.i ph.ạm gồm đội trưởng Thanh tra giao th.ô.ng Hoàng Mai (đ.ơn v.ị của Lê Bá Dũng), đội trưởng Đội Thanh tra cơ đ.ộng (đ.ơn v.ị của Trần Sỹ Cương) hiện đã được Thanh tra Sở chuyển c.ô.ng tá.c sang đ.ơn v.ị khá.c.

Với đội trưởng Đội Thanh tra Hai Bà Trưng (đ.ơn v.ị của Nguyễn Quốc Cương) Thanh tra Sở cũng đang x.em x.ét, th.ực h.iện cá.c quy trình để điều chuyển khi cần.

Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, việc điều chuyển này cũng đã và đang được Thanh tra giao th.ô.ng th.ực h.iện tại một số đội khá.c, mục đích là nhằm n.âng cao c.ô.ng tá.c, trá.ch nhiệm hơn của cá.c chỉ huy trong c.ô.ng việc.

Trước đó như Tiền Phong đã phản á.nh, thá.ng 12/2018 PC02, CA Hà Nội đã mời 6 TTGT, Sở Giao th.ô.ng vận tải Hà Nội làm việc do có phản á.nh l.iên qu.an đến “bảo kê” xe tải đi vào phố c.ấm, đường c.ấm.

6 Cá.n bộ, nhân viên TTGT b.ị m.ời l.ên l.àm v.iệc thời điểm đó, có 1 đội phó, 1 tổ trưởng và 4 cá.n bộ, nhân viên; b.ao gồm: L.X.P, thanh tra viên – Tổ trưởng; N.Q.C, nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng); L.B.D – nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai); T.S.C, nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra GTVT Cơ đ.ộng); N.Q.T, đội phó; H.V.L, thanh tra viên (Đội Thanh tra GTVT Phú Xuyên).

Được biết, PC02 Hà Nội x.ử l.ý v.ụ việc này theo đ.ơn thư t.ố c.áo l.iên qu.an đến Cô.ng ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh, ng.ười đại diện là ô.ng Phạm Văn Vinh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước thời điểm PC02 mời 6 TTGT trên lên làm việc, từ đ.ầu năm 2018 đến nay, Thanh tra GTVT Hà Nội có một số lần nh.ận được đ.ơn thư t.ố c.áo của ng.ười đứng đ.ơn là ô.ng Đào Văn Việt, tuy nhiên th.ô.ng tin ng.ười gửi kh.ô.ng rõ địa chỉ, th.ô.ng tin để l.iên l.ạc.

Nội dung đ.ơn t.ố c.áo nêu có việc một số cá.n bộ thuộc cá.c đội TTGT Sở GTVT nh.ận tiền theo thá.ng của Cô.ng ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh để “bảo kê” xe tải ch.ạy trên phố c.ấm, đường c.ấm.

Theo Soha.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!

Chị Thảo, ng.ười đang n.ổi như cồn trên m.ạng x.ã h.ội khi khoe trên facebook mỗi năm chị …