Trang chủ Thời sự Sử dụng địa chỉ cơ quan, đơn vị làm địa chỉ giao, nhận hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm… sẽ bị kỷ lu.ật

Sử dụng địa chỉ cơ quan, đơn vị làm địa chỉ giao, nhận hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm… sẽ bị kỷ lu.ật

15 min read
Comments Off on Sử dụng địa chỉ cơ quan, đơn vị làm địa chỉ giao, nhận hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm… sẽ bị kỷ lu.ật
0
90

Cán bộ CA mua bán hàng hóa qua mạng Internet trong giờ làm việc đã được l.ãnh đ.ạo đơn vị nhắc nhở quá 3 lần sẽ bị k.ỷ l.u.ậ.t hình thức khiển trá.ch. Dự thảo Th.ông tư quy định việc x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t cán bộ, chiê’n sĩ CA vừa được Bộ CA đăng trên Cổng th.ông tin của Bộ để lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng.

Theo dự thảo, cán bộ, chiê’n sĩ v.i ph.ạm cá.c h.ành v.i sau sẽ bị k.ỷ l.u.ậ.t hình thức khiển trá.ch:

– Đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước, ngoài nước bằng nguồn tài trợ của t.ổ ch.ức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của l.ãnh đ.ạo cấp có thẩm quyền; qu.an h.ệ, tiếp xúc có yếu tố nước ngoài kh.ông báo cáo theo quy định Bộ CA.

– Sử dụng điện thoại di đ.ộng hoặc cá.c thiết bị có kết nối mạng Internet ở những nơi bị c.ấm đã bị nhắc nhở nhưng t.ái ph.ạm; đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video clip, bài viết, lời nói, bình luận trái với chủ trương, đường lối của Đảng; trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng Internet trong giờ làm việc đã được l.ãnh đ.ạo đơn vị nhắc nhở quá 3 lần nhưng vẫn thực hiện; kinh doanh “tiền ảo” qua mạng Internet.

– Có cá.c vết trổ (xăm) trên da; có hoạt đ.ộng m.ê t.í.n, d.ị đ.o.a.n trái với thuần phong, mỹ tục, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị…

– Kê khai tài sản và giải trình biến đ.ộng tài sản, nguồn gốc tài sản kh.ông trung thực; buông lỏng l.ãnh đ.ạo, quản lý để xảy ra t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, t.ổ ch.ức do mình trực tiếp phụ trá.ch nhưng kh.ông chủ đ.ộng pha’t hiện, x,ử lý.

– Tổ chức du lịch, tặng quà để l.ợi d.ụng người có trá.ch nhiệm dẫn đến việc ban hành quyê’t định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, t.ổ ch.ức, doanh ngh.iệp mà mình tham gia; t.ổ ch.ức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với đ.ộng c.ơ v.ụ l.ợi…

– Sử dụng địa chỉ cơ quan, đơn vị để làm địa chỉ giao nhận hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm… của cá nhân

Mức k.ỷ l.u.ậ.t c.ảnh c.áo áp dụng với người v.i ph.ạm cá.c lỗi:

– Có tiền, kim loại quý, đá quý, cá.c giấy tờ có giá trị như tiền đang gửi ở ngân hàng nước ngoài trái quy định của Nhà nước; chuyển tiền, tài sản cho người nước ngoài ra nước ngoài trái quy định.

– Làm tư vấn, cộng tá.c với cá.c doanh ngh.iệp, t.ổ ch.ức kinh doanh, dịch vụ và t.ổ ch.ức, cá nhân nước ngoài kh.ông báo cáo hoặc khi chưa được sự đồng ý của l.ãnh đ.ạo cấp có thẩm quyền.

– Kh.ông kê khai tài sản, kê khai tài sản kh.ông trung thực; Đưa, nhận, m.ô.i g.i.ớ.i h.ố.i l.ộ có giá trị dưới 2 triệu đồng.

– Chỉ đạo, ép b.uộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trá.ch, thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả đ.iều tr.a, t.r.u.y t.ố, xe’t x,ử, thi hành án hoặc xét đặc xá, ân giảm kh.ông đúng quy định; chỉ đạo, quyê’t định hoặc đề xuất thay đổi biện pha’p ngăn chặn trái quy định của pha’p luật đối với người ph.ạm t.ội; b.ả.o k.ê, bao che, tiếp tay cho cá.c hoạt đ.ộng v.i ph.ạm pha’p luật.

– Sản xuất, t.àng tr.ữ, mua, bán, vận chuyển tr.ái ph.ép pha’o, thuốc pha’o và đồ chơi n.g.u.y h.i.ể.m; làm mất v.ũ khi’, c.ông cụ hỗ trợ; sản xuất, sửa chữa cá.c loại v.ũ khi’ thô sơ, c.ông cụ hỗ trợ mà kh.ông có giấy phép; sản xuất, sửa chữa cá.c loại đồ chơi đã bị c.ấm.

– Đ.ánh bạc bằng một trong cá.c hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tô.m, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đ.ỏ đ.en, cờ thế hoặc cá.c hình thức khá.c mà được, thua bằng tiền, hiện vật nhưng chưa đến mức truy cứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự…

Cán bộ, chiê’n sĩ bị k.ỷ l.u.ậ.t tước danh hiệu CA nhân dân hoặc b.uộc thôi việc nếu v.i ph.ạm một trong cá.c trường hợp quy định sau:

– Cố ý làm lộ bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự hoặc được miễn truy cứu trá.ch nhiệm h.ình s.ự…

– L.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn, chức trá.ch, nhiệm vụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có h.ành v.i v.i ph.ạm pha’p luật; cản trở, can thiệp trái pha’p luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, đ.iều tr.a, t.r.u.y t.ố, xe’t x,ử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì v.ụ l.ợi.

– Bảo kê cho những hoạt đ.ộng ph.ạm t.ội tại địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trá.ch; bao che, tiếp tay cho t.ội ph.ạm…

– Điều khiển phương tiện tham gia giao th.ông trong tình trạng có sử dụng r.ư.ợ.u, b.i.a vượt quá nồng độ cho phép gây t.a.i n.ạ.n ch.ê’t người…

Nguồn tin: https://tuoitre.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

N.ữ s.inh 21 t.uổi x.inh đ.ẹp m.ất t.ích b.í ẩ.n khi đi v.ệ s.inh ở sân b.ay Nội Bài

Sau khi đưa điện thoại di đ.ộng cho em trai cầm hộ r.ồi nói đi v.ệ s.inh, n.ữ s.inh viên m…